False
3

Arhitektura

Sparkasse headquater

  • Naročnik: Banka Sparkasse d.d.

  • Lokacija: Ljubljana

  • Neto površina: objekt z garažo 10.000m2, predlog prenove 8.000m2

  • Leto projekta in izvedbe: 2023 natečajni predlog

  Natečajni predlog prenove Sparkasse headquater v Ljubljana

Projekt prenove poslovne stavbe Sparkasse d.d. smo se lotili celostno in z mislijo na trajnostno prihodnost in kvaliteto bivanja ter opravljanja dela. Složno s sloganom banke Sparkasse »Kar šteje, so ljudje«, smo zasnovali odprto, svetlo in udobno delovno okolje, ki zaposlene in obiskovalce banke postavi na prvo mesto.

V skladu z željami zaposlenih na banki, smo v prostor umestili veliko zelenja, delovna mesta pa med seboj povezali, a jim hkrati zagotovili dovolj tihih in umirjenih kotičkov, da delo poteka brez motenj. Z odprto zasnovo enotnih sklopov banke smo želeli povezati zaposlene in vzpodbuditi bolj učinkovito sodelovanje ter pretok dela in informacij.

Predlog prenovo lahko izvedemo na dva načina:

opcija A – PRENOVA INTERIERJA
opcija B – CELOVITA PRENOVA

Vsaka dobra prenova se začne s skrbno analizo obstoječega. Ugotovili smo, da ima stavba dobre nastavke, ki pa niso do popolnosti izkoriščeni. Velika verjetnost je, da spremembe na stavbi niso sledile potrebam naročnika, energetski ozaveščenosti in prostorski zakonodaji in tako sedaj stavba ne daje več ustreznih odgovor na potrebe uporabnikov. Zato je smiseln večji investicijski vložek v pomladitev stavbe, tako iz energetskih kot bivanjskih kazalcev po izboljšanju pogojev za delo in znižanju vzdrževalnih stroškov.