False
3

Interier

Preureditev Male dvorane na Ekonomski fakulteti

 

Obseg male dvorane se ohrani v obstoječem obsegu, brez večjih konstrukcijskih posegov se ji doda kreativna učilnica kot mostovž nad predavalnico preko katere povežemo tudi kabinete v 1. nadstropju s preostalim delom fakultete. Kabinetom v 1. nadstropju odstranimo obstoječo steno, ki jo zamenjamo s stekleno. Zaradi tega prostor zadiha, posredno dobimo svetlobo na hodnik in preko velike odprtine še v predavalnico. Na mestu kjer je sedaj IT kabinet naredimo izhod iz kreativne učilnice in povezavo z ostalo fakulteto ter 2 nova kabineta. Kreativna učilnica je razdeljena na dva dela - formalni z mizami in stoli ter neformalni - tribuna. S premičnim pohištvom in tablami po 3 stenah učilnice omogočamo bolj demokratično in sproščeno vzdušje.