Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

1. nagrada na natečaju za novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča v Škofijah

Avtorji:

Anže Koren u.d.i.a.

Viktorija Žavbi u.d.i.a.

Robert Prašnikar u.d.i.a.

Žiga Kreševič u.d.i.a.

 

Arhitektura šole mora učencem pripovedovati o svoji dvojnosti: O šoli kot izobraževalni ustanovi, kjer posameznik sledi skupnim vzorcem vedenja in izobraževanja - kar se v zasnovi šole odraža v formalni razporeditvi učilnic - in o šoli kot prostoru druženja, ki podpira razvoj posameznika kot individualnega subjekta s svojo voljo, ustvarjalnostjo, sposobnostmi in domišljijo - kar se v zasnovi šole odraža skozi višinsko in tlorisno razgiban sistem skupnih prostorov z neposrednim povezovanjem vseh prostorov šole z zunanjostjo. Specifika lokacije novogradnje Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije v sredozemskem prostoru narekuje razmislek o pomenu zunanjih površin šole: V zasnovi šole je tako zunanji prostor obravnavan enakovredno notranjemu prostoru.

 

Prostorska umestitev šole in njenega vhoda tako obstoječo zunanjo ureditev spomenika nadgradi v pešpot skozi spominski park. Tako ustvarjena komunikacijska pot se preliva skozi šolo in zaključi z izhodom na obstoječe športno igrišče. Ob osi skozi spominski park je pred vhodom v šolo v iztek suhozida umeščen doprsni spomenik Oskarja Kovačiča (avtor: Jože Pohlen, kipar). Investicija v izgradnjo šole predstavlja velik zalogaj za lokalno skupnost, a je hkrati edinstvena priložnost za dvig kvalitete bivanja v kraju.

vsi projekti prejšnji 7 / 56 naslednji
Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije