True
11

INTERIER

Sun Caffe

  • Lokacija: Arnovski gozd

  • Neto površina: 80m2

  • Leto projekta in izvedbe: 2017

 

Glavno vodilo pri oblikovanju kavarne je bila jasnost in enovitost prostora. Obravnavani prostor je tlorisno razdeljen na dva trakova, glavni predstavlja prostor kavarne, stranski pa servisne prostore (skladišče, sanitarije, točilni pult). Prostor smo razdelili tudi glede na oblikovanje, glavni prostor predstavlja eno temo, točilni pult in predsprostor sanitarij pa predstavljata zaliva z močnim poudarkom, ki je nasprotje glavnemu prostoru. Prostor kavarne smo omejili s površinami dveh vrst, ene površine prekrivajo daljše obodne stene glavnega prostora, drugi površini pa predstavljata poudarka. Prvi poudarek je zaključna stena bara, ki je najbolj vidna ob vstopu, drug poudarek pa predstavlja frontalni del točilnega pulta.