False
3

Arhitektura

Zasnova počitniškega doma s kongresnim delom za potrebe RTV Slovenija v Fiesi

 

Območje Fiese predstavlja del Slovenske obale, ki je ostal spregledan in prepuščen propadanju infrastrukture, ki je v večini nastala v letih po vojni v času delavskega turizma. S kvalitetno prenovo in ureditvijo javnega prostora bi Fiesa lahko postala mali biser slovenskega primorja, z edinstveno kulturno in naravno krajino, kjer se stikata sladkovodno jezero in morje z bogato biotsko raznovrstnostjo, ravno prav odmaknjena od centrov dogajanja.

Mislimo, da ima to območje velik potencial, da postane turistično privlačno in zanimivo za investitorje. S trajnostnim in premišljenim razvojem, ki vključuje tudi lokalne specifike in prebivalce, se lahko Fiesa razvije v mondeno turistično »mestece«.

Na območju urejanja stoji počitniški dom RTV Slovenija, ki pa ne dosega standardov današnjega turista ter nima želenih kapacitet in programa, ki ga RTV želi. Zato predlagamo porušitev obstoječega objekta in izgradnjo novega, ki združi tako vsebino počitniškega, kongresnega in wellness turizma ter z novimi vsebinami prispeva k razvoju Fiese.