False
3

Arhitektura

Središče tehnološke dediščine matičnega Krasa Gabrk

 

Razvoj območja športnega letališča Gabrk. Raziskovanje območja in kraja da kmalu vedeti, da je tukaj skritih veliko pozabljenih dejstev in zgodb, ki jih s pogovori in spoznavanjem zgodovine takoj povežemo v zgodbo iz preteklosti, ki je omogočila razvoj teh krajev.
V nalogi se ukvarjamo s predstavitvijo zgodbe od naravnih danosti območja planote Gabrk in Vremske doline do dobe prvih tehnoloških dosežkov in združitvijo le teh. Objekt je zatočišče za ostanek tehnične dediščine in življenja, ki ga ne poznamo več. Obiskovalci bi tako na enem mestu dobili pregled nad ostanki tehnične dediščine preteklega časa okoliških krajev. Zdaj živimo v času ko se nam zdi samoumevno da v hiši sveti luč, da voda priteče iz pipe in da vidimo letalo na nebu ...
Takratni način življenja in odnos do okolice sta bila popolnoma drugačna, kot sta odnos in način življenja ljudi, ki bodo ta objekt obiskovali in uporabljali v današnjih časih. Vsekakor ima to območje z bližnjo okolico velik potencial, da postane točka izletov, druženja in rekreacije tako za prebivalce bližnje okolice kot tudi za širšo javnost.