False
3

Arhitektura

Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

  • Lokacija: Škofije

  1. nagrada na natečaju za novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča v Škofijah

Arhitektura šole mora učencem pripovedovati o svoji dvojnosti: O šoli kot izobraževalni ustanovi, kjer posameznik sledi skupnim vzorcem vedenja in izobraževanja - kar se v zasnovi šole odraža v formalni razporeditvi učilnic - in o šoli kot prostoru druženja, ki podpira razvoj posameznika kot individualnega subjekta s svojo voljo, ustvarjalnostjo, sposobnostmi in domišljijo - kar se v zasnovi šole odraža skozi višinsko in tlorisno razgiban sistem skupnih prostorov z neposrednim povezovanjem vseh prostorov šole z zunanjostjo. Specifika lokacije novogradnje Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije v sredozemskem prostoru narekuje razmislek o pomenu zunanjih površin šole: V zasnovi šole je tako zunanji prostor obravnavan enakovredno notranjemu prostoru.

Prostorska umestitev šole in njenega vhoda tako obstoječo zunanjo ureditev spomenika nadgradi v pešpot skozi spominski park. Tako ustvarjena komunikacijska pot se preliva skozi šolo in zaključi z izhodom na obstoječe športno igrišče. Ob osi skozi spominski park je pred vhodom v šolo v iztek suhozida umeščen doprsni spomenik Oskarja Kovačiča (avtor: Jože Pohlen, kipar). Investicija v izgradnjo šole predstavlja velik zalogaj za lokalno skupnost, a je hkrati edinstvena priložnost za dvig kvalitete bivanja v kraju.

Avtorji:

Anže Koren u.d.i.a.
Viktorija Žavbi u.d.i.a.
Robert Prašnikar u.d.i.a.
Žiga Kreševič u.d.i.a.